Adresa:
Samostan svete Klare
Dugo polje 65a
71255 Brestovsko
BiH

E-mail: klarisebih@gmail.com
Telefon: +387 (0)30 /876 – 067
Fax: +387 (0)30 /876 – 095

Bankovni računi:
Samostan svete Klare
Brestovsko-Kiseljak
Transakcijski broj
3382502278521702

Identifikacijski broj
4236509750007

UniCredit Bank D.D.P.J.Kiseljak
Ljuba Batinić
Tekući račun 45409992003

Samostan svete Klare
71255 Brestovsko
UniCredit Bank D.D.P.J.Kiseljak
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA393383404870371260

Ovdje nam možete ostaviti poruku!